Creación dun Conservatorio de Danza en Santiago de Compostela

icono_plataforma_conser.png

O pasado 27 de novembro debateuse no Concello de Santiago de Compostela unha proposición para dotar a cidade dun Conservatorio Profesional de Danza. A proposta foi aprobada cos votos a favor de BNG (grupo impulsor da iniciativa), PSOE e Compostela Aberta e a abstención do PP. 

Con este feito, dábase cumprimento a unha demanda histórica por parte de familias e de profesionais das artes escénicas da cidade (bailarinas, coreógrafas, docentes, etc) así como do sector da danza a nivel galego, xa que a súa posta en marcha suporá unha mellor vertebración da oferta formativa no país -complementando os xa existentes de Lugo e A Coruña-  e beneficiará a quen se quere iniciar no mundo da danza e formarse profesionalmente neste eido, cunha área de influencia que vai máis alá de Compostela.

Aínda así, a decisión última depende da Consellaría de Educación da Xunta de Galicia, por ser a competente en materia educativa, polo que xulgamos necesario visualizar o noso apoio por medio deste Manifesto, para que o Conservatorio Profesional de Danza de Santiago sexa unha realidade.

Pon o teu gran de area firmando esta petición! Graciñas!

 

El pasado 27 de noviembre se debatió en el Ayuntamiento de Santiago de Compostela una propuesta para dotar a la ciudad de un Conservatorio Profesional de Danza. La propuesta fue aprobada con los votos a favor del BNG (grupo impulsor de la iniciativa), PSOE y Compostela Aberta y con la abstención del PP.

Con esto se daba cumplimiento a una demanda histórica por parte de familias y profesionales de las artes escénicas de la ciudad (bailarinas, coreógrafas, docentes, etc), así como del sector de la danza a nivel gallego, ya que su puesta en marcha supondrá una mejor vertebración de la oferta formativa de la comunidad autónoma -complementando la de los centros ya existentes en A Coruña y Lugo- y beneficiará a quien se quiera iniciar en el mundo de la danza o formarse en este ámbito, con un área de influencia que va más allá de Compostela.

Aún así, la decisión última depende de la Consellería de Educación de la Xunta de Galicia por ser la competente en materia educativa, por lo que pensamos que es necesario visualizar nuestro apoyo por medio de este manifesto, para que el Conservatorio Profesional de Danza de Santiago de Compostela sea una realidad.

¡Pon tu grano de arena firmando esta petición! ¡Gracias!

 

 


Plataforma Conservatorio Danza Compostela    Contactar con el autor de la petición

Firmar esta petición

Al firmar, acepto que Plataforma Conservatorio Danza Compostela podrá ver toda la información que proporciono en este formulario.

No mostraremos la dirección de correo electrónico públicamente en línea.

No mostraremos la dirección de correo electrónico públicamente en línea.


Doy mi consentimiento para procesar la información que proporciono en este formulario para los siguientes fines:
Publicidad de pago

Haremos difusión de esta petición a 3000 personas.

Más información...