Cuidem Cap Salou

Captura4.JPG

 

Hola! Hem obert aquest petició per totes les veïnes i els veïns del Cap Salou, ja que considerem que ens sentim apartats i abandonats per part de l'Ajuntament de Salou. Ens agradaria que ens escoltéssin i actuéssin.

Les nostres queixes són les següents:

1. Telecomunicacions deficients. Manca de fibra óptica i ADSL. Preus elevats i mala connexió. 

2. Mala senyalització viària (exemple : C/ Pins del Cintet es circula en contra direcció de manera permanent en època estival).

3.Reguladors velocitat. Manquen reguladors en zones molt transitades (C/Cala Crancs alçada Cafè del Far cap a la plaça; C/Fonoll; C/Punta del Cavall alçada n°23, edifici Oromar [corva tancada]). 

4. Explotació turística a la Cala Crancs menystenint els veïns. La guingueta i la gran quantitat d'hamaques (també cala Font) ocupen gran part de la platja. Manca de lavabos públics.

5. Augment d'actes incívics per manca de vigilància. 

6. Manca d'activitats populars promocionades per l'Ajuntament.

7. Brutícia mediambiental. Manca papereres. Plàstics, papers i vidres envaiexen camins, carrers i cales. (C/Cala de la Font no hi ha contenidors de vidre, plàstic ni cartró). Conseqüentment, hi ha danys a la via pública, boscos i mar. 

8.Manca de control de plagues (orugues i paneroles). 

Agrairem la vostra ajuda, som tots del mateix barri. Som un equip!

Moltes gràcies a tots!  

 

Hola! Hemos abierto esta petición por todas las vecinas y los vecinos del Cap Salou, ya que consideramos que nos sentimos apartados y abandonados por parte del Ayuntamiento de Salou. Nos gustaría que nos escucharan y actuaran.

Nuestras quejas son las siguientes:

1. Telecomunicaciones deficientes. Falta de fibra óptica y ADSL. Precios elevados y mala conexión.

2. Mala señalización vial (ejemplo: C / Pins del Cintet se circula en dirección contraria de manera permanente en época estival).

3.Reguladores velocidad. Faltan reguladores en zonas muy transitadas (C / Cala Crancs altura Café del Faro hacia la plaza; C / Fonoll; C / Punta del Cavall altura n ° 23, edificio Oromar [curva cerrada]).

4. Explotación turística a la Cala Crancs menoscabando los vecinos. La chiringuito y la gran cantidad de hamacas (también cala Font) ocupan gran parte de la playa. Carecen de aseos públicos.

5. Aumento de actos incívicos por falta de vigilancia.

6. Falta de actividades populares promocionadas por el Ayuntamiento.

7. Suciedad medioambiental. Falta papeleras. Plásticos, papeles y cristales invaden caminos, calles y calas. (C / cala de la Font no hay contenedores de vidrio, plástico ni cartón). Consecuentemente, hay daños en la vía pública, bosques y mar. 

8.Manca de control de plagas (orugas y cucarachas).

Agradecemos tu ayuda, somos todos del mismo barrio. Somos un equipo! Muchas gracias a todos!