Renovació Xavier Laudo

Senyor Vicerector de Professorat, Dr. Manuel Viladevall,

Els sotasignants, alumnes de la Facultat de Pedagogia de la UB, manifestem la nostra preocupació amb motiu de la possible no renovació/contractació a la nostra Facultat del Dr. Xavier Laudo Castillo, del departament de Teoria i Història de l’Educació, docent de les assignatures Pensament Pedagògic i Social Contemporani i Memòria Històrica i Pedagogia, així com tutor de Treball de Fi de Grau.

Durant els cursos en que ha estat el nostre professor, hem gaudit de la seva implicació amb nosaltres i de la seva capacitat de motivar-nos pel coneixement, d’estimular la reflexió raonada, així com de l’exigència i dificultat que ha donat a les seves assignatures, que ha suposat un trencament positiu amb altres costums i que ens ha fet treure el millor de nosaltres mateixos. A més d’emprar metodologies diverses segons cada contingut treballat, en definitiva, ens ha sabut transmetre “aquella cosa de més” que et fa estimar i apreciar el temps compartit a la universitat i donar sentit als aprenentatges més enllà de l’aula.

Per tot això, considerem la tasca docent impartida fins ara d’una alta qualitat i amb una gran projecció de futur pels estudis d'educació en particular, i per la Universitat de Barcelona i els seus futurs estudiants en general.

Així doncs, volem transmetre el nostre neguit davant la possibilitat que el professor Laudo no segueixi fent classe a la nostra universitat i li preguem que ho tinguin en consideració.

Moltes gràcies.