"Recollida de signatures en suport a la iniciativa de regulació dels ciclistes a la carretera B-124

Sant Llorent Savall 29.02.2020
Des de fa ja uns anys s'ha vist incrementat l'ús de la carretera que uneix Castellar del Va- llès i Sant Llorenç Savall (B-124) per ciclistes i motoristes. Aquest fet fa que cada vegada sigui més complicat fer els desplaçaments habituals (anades i vingudes del treball, tras- llats sanitaris, transports de mercaderies etc..) tant a les persones residents al poble, com a tots aquells amics o familiars i visitants que venen a gaudir d'altres activitats familiars, com el senderisme etc. En aquest últim any, sobretot a l'estiu hem arribat a tenir accidents freqüents i ensurts continuats (avançaments imprudents de motoristes i cotxes).
Hem de dir, que no només són els ciclistes que amb freqüència circulen incomplint les normatives exigides per a ells, si no que la carretera no està preparada per a suportar tal afluència de ciclistes i motoristes (manca de voral). Els usuaris de vehicles que veuen els seus trajectes interromputs contínuament per tal circulació de ciclistes durant tot el dia, es veuen obligats a avançar-los sovint, per tal de no arribar tard a les seves tasques quoti- dianes, visites mèdiques, treballs etc. D'altra banda la sola presencia de ciclistes no és en sí motiu de perill, si no que l'incompliment de la normativa de circulació en nombroses ocasions fomenta conductes de risc.
Entre aquestes conductes es poden destacar:
- El circular en escamot.
- Parades en la via injustificades.
- Avançaments perillosos.
- Ús de mòbils mentre pedalegen.
- Consum d'alcohol (fent la tornada encara més perillosa).
Som conscients que alguns dels comerços es veuen beneficiats de les visites rebudes, però pensem que també s’ha de donar veu a la resta de vilatans a qui tota aquesta situa- ció està perjudicant.
Des d'un grup consolidat de residents del poble volem fer arribar aquesta iniciativa per tal de regular aquesta problemàtica. Tot i la importància per al poble del turisme esportiu, considerem la necessitat d’una proposta que sigui beneficiosa per a tots, tant per als veïns/es com per als locals comercials i bars que necessiten clients.
Per tot això SOL·LICITEM, tant a l'Ajuntament de Sant Llorenç Savall com a la DGT, que posin tots el mitjans que estiguin al seu abast. Tot i no ser profesional del tema els hi fem arribar certes mesures per millorar aquesta situació:

- Senyalització de la carretera amb indicacions per a tots els usuaris, especialment per als ciclistes, amb recomanacions, drets i obligacions.
- Controls d’alcoholèmia.
- Control i vigilància per part dels Mossos o la Urbana, que orientin i/o vigilin la cir- culació tant a l'anada com a la tornada.
- Coordinació entre la DGT i les penyes de ciclistes per tal de recordar la normativa.
Anexem l’article escrit per Elisenda Rovira, periodista adel Diari de Sabadell, el 27 de Març del 2019, que parla del que ens sembla molt representatiu.
Adjuntem al present escrit, les signatures dels veïns del poble que donen suport ta al ini- ciativa, com la de tots els usuaris d'altres poblacions que fan ús de la carretera.


Jose Fco Masse Rodriguez    Contactar con el autor de la petición

Firmar esta petición

Al firmar, autorizo a Jose Fco Masse Rodriguez a entregar la información que proporciono en este formulario a quienes tengan poder sobre este tema.

No mostraremos la dirección de correo electrónico públicamente en línea.

No mostraremos la dirección de correo electrónico públicamente en línea.Publicidad de pago

Haremos difusión de esta petición a 3000 personas.

Más información...