Els veïns del C/ Poble Espanyol volem prendre la fresca sense cotxes

Estimats veïns, si us fa ganes que els vostres fills, néts o nebots puguin tornar a jugar al nostre carrer, si voleu passejar sense por, si us fa ganes poder tornar a sortir a prendre la fresca a l'acera al capvespre sense fums, si pensau que mereixem un descans de tants cotxes i autobussos passant constantment a un metre de les nostres portes i finestres, firmau aquesta petició.

Volem sol.licitar la restricció del tràfic rodat al nostre carrer de les 18:00h fins a les 00:00h excepte per accedir als aparcaments particulars. 

Recuperem una mica el nostre barri de tota la vida.

Firmar esta petición

Al firmar, autorizo a Leonor Canaves a entregar mi firma a quienes tengan poder de decisión sobre este tema.


O

Recibirá un mensaje de correo electrónico con un enlace para confirmar su firma. Para asegurarse de que recibe nuestros correos electrónicos, añada info@peticion.es a su libreta de direcciones o a la lista de remitentes seguros.

Tenga en cuenta que no puede confirmar su firma mediante una respuesta suya a este mensaje.
Publicidad de pago

Haremos difusión de esta petición a 3000 personas.

Más información...

Facebook