AJUNTAMENT DE GIRONA - INFORMEU A TEMPS SOBRE SI ES COBRARÀ O NO LA TAXA TURÍSTICA EL 2021

DEMANEM que l'Alcaldessa de Girona, la Sra. Marta Madrenas i Mir, informi sobre si l'any 2021 es cobrarà o no la taxa turísca per import de 390€ que s'ha cobrat el 2020; malgrat la situació relaciona amb el Covid19 que ha fet que NO hi haguéssin turistes o NO es pogués exercir l'activitat per la que hem pagat. El retorn del 25% (que la majoria encara no hem cobrat), no és una solució i és ridícula.

A data 02/12/20, l'Ajuntament no té resposta quan a què faran!, quan, si ens volem donar de baixa perquè la situació del Covid no millora i és possible que l'any 2021 ens trobem amb el mateix panoramo (apartaments tancats o sense turistes que arribin a la ciutat), ens hem de donar de baixa abans de final d'any. Això vol dir perdre els 150€ que costa donar-se d'alta i haver de fer tota la tramitació altre cap, quan la situació millori.

Decideixin el que decideixin, DEMANEM que s'informi a TOTES les persones propietaries d'apartaments turístics de què es té previst fer, de FORMA IMMEDIATA; de forma que puguem pendre una decisió d'acord als nostres interessos. No és raonable ni ètic deixar-nos a les fosques o que ens haguen d'arriscar a tornar a perdre quasi 400€ més per tenir dret a una activitat que no se'ns permet exercir.

 

Firmar esta petición

Al firmar, autorizo a Muntsa Bau a entregar la información que proporciono en este formulario a quienes tengan poder sobre este tema.


O

Recibirá un mensaje de correo electrónico con un enlace para confirmar su firma. Para asegurarse de que recibe nuestros correos electrónicos, añada info@peticion.es a su libreta de direcciones o a la lista de remitentes seguros.

Tenga en cuenta que no puede confirmar su firma mediante una respuesta suya a este mensaje.
Publicidad de pago

Haremos difusión de esta petición a 3000 personas.

Más información...