Aumentar a capacidade da biblioteca do CEIP de Casás

 

 

A Comunidade Educativa do CEIP de Casás, e os representantes dos pais e nais do consello escolar consideran que o noso centro precisa unha biblioteca funcional acorde o número de alumnos e a normativa vixente. Por iso solicitamos tirar o tabique para ampliar o espazo da planta de abaixo.

 

 

 

 

 

Firmar esta petición

Al firmar, acepto que Marcos Flores podrá ver toda la información que proporciono en este formulario.


Doy mi consentimiento para procesar la información que proporciono en este formulario para los siguientes fines:
Publicidad de pago

Haremos difusión de esta petición a 3000 personas.

Más información...