Aumentar a capacidade da biblioteca do CEIP de Casás

 

 

A Comunidade Educativa do CEIP de Casás, e os representantes dos pais e nais do consello escolar consideran que o noso centro precisa unha biblioteca funcional acorde o número de alumnos e a normativa vixente. Por iso solicitamos tirar o tabique para ampliar o espazo da planta de abaixo.

 

 

 

 

 

Firmar esta petición

Al firmar, autorizo a Marcos Flores a entregar la información que proporciono en este formulario a quienes tengan poder sobre este tema.


O
Publicidad de pago

Haremos difusión de esta petición a 3000 personas.

Más información...