Pedido al ayuntamiento de Luces para Vóley Playa y una cancha en "Las Palmeras".

Ajuntament de Premià de Mar At. María Luz Cánova, regidoria de l’esport i l’activitat física Ref: Llums i equipaments de volei platja.

Qui subscriu la present són els veïns i veïnes de Premià de Mar i/o practicants de volei a Premià de Mar. EXPOSEN:

Que som un col·lectiu de més de 140 esportistes amateurs que ens reunim per jugar a volei platja a l’espai immediatament lligat a la zona de jocs infantils de la platja de Llevant.

Que utilitzem aquest espai per la seva idoneïtat per la pràctica del volei platja  donat que hi ha espai lliure per a muntar varies pistes sens molestar als altres usuaris de la platja, la sorra no és massa dura i, a més a més, aquest espai està al cosat de la zona de jocs infantils, el que facilita a les persones amb fills menors compatibilitzar la criança amb l’esport.

Que les convocatòries entre setmana, acostumen a ser a la tarda, al sortir de la feina i que durant l’hivern aquest espai no es pot utilitzar més enllà de les 18h donat que es fa fosc més d’hora.

SOL·LICITEM:

Que L’ajuntament instal·li un sistema d’il·luminació que permeti  tenir llum a la zona de joc dels infants i la zona annexa que utilitzem per muntar les xarxes de volei per a poder jugar més enllà de les 18h i dins l’horari permès. La instal·lació de pals i, si és possible, xarxes i línies fixes a la mateixa platja per facilitar la pràctica esportiva i permetre que gent sense material pugui jugar.

Que es consideri també la possibilitat d’ instal·lar una pista de volei platja a la futura zona verda que hi haurà a la Salle, donat que en aquesta zona del poble no disposem de platja.

Adjuntem fotografies d’altres llocs on existeixen equipaments similars als sol·licitats i preguem, amb la major consideració, puguin atendre la nostra petició.

Premià de Mar, 15 d’octubre de 2021.


Kiko, Marc, Dario (Solos somos algunos de los tantos jugadores de Vóley Playa)    Contactar con el autor de la petición

Firmar esta petición

Al firmar, autorizo a Kiko, Marc, Dario (Solos somos algunos de los tantos jugadores de Vóley Playa) a entregar la información que proporciono en este formulario a quienes tengan poder sobre este tema.


OPublicidad de pago

Haremos difusión de esta petición a 3000 personas.

Más información...