PROTEGIM LES LLARS D'INFANTS RURALS - NO a l'implantació de l'ORDRE EDU/67/2020 de 26 de maig, en municipis on ja hi ha escola bressol

6126411E-5524-4017-9741-E56A75A1E992.jpeg
Des del grup d'educadores del seminari 0-3 de l'Alt Empordà, volem manifestar el nostre malestar per com s’està duent a terme el procediment d'implantació dels ensenyaments del primer cicle d'educació infantil a les escoles rurals segons estableix l'ORDRE EDU/67/2020 de 26 de maig.
 

Aquesta ordre, estableix la implantació d’infantil 1 i infantil 2 dins de l’escola, en municipis amb baixa densitat de població, amb un nombre d’infants d’entre un i tres anys molt reduït, on no resulta sostenible la creació d’una llar d’infants. 

A priori aquest pla semblaria una bona mesura per evitar la pèrdua d’alumnat en aquestes petites poblacions, però la realitat és ben diferent ja que alguns dels municipis que s’acullen a aquest pla tenen una llar en funcionament i, adherir-s’hi, implica el tancament d’aquestes llars que ofereixen un servei de qualitat, d’acord amb el que marca el currículum.

A més, amb la implantació d’aquest pla, es deixa fora del sistema educatiu els infants menors d’un any amb el problema que això suposa per  les famílies, donada la manca de places de nadons que hi ha a la comarca.

L’Alt Empordà, per exemple, és la comarca amb més municipis de Catalunya, n’hi ha 68 i la gran majoria amb menys de 2.500 habitants, si tots els municipis amb escola rural s’hi afegissin, on s’haurien d’escolaritzar tots els nadons menors de dotze mesos?

Com pensa la Generalitat donar resposta a les famílies amb infants menors d’un any, que es veuen obligades a incorporar-se als seus llocs de treball finalitzades les 16 setmanes de baixa per maternitat?

Des d’una perspectiva pedagògica i respectuosa als diferents ritmes i processos d’aprenentatge, aquest model educatiu va en detriment del desenvolupament natural de l’infant. 

A parer nostre, amb la inclusió d’infantil 1 i infantil 2 a l’escola, la qualitat del tracte i l’educació d’aquesta etapa es veu greument afectada i va en contra dels principis del nou currículum d’educació infantil, el qual prioritza el benestar de l’infant i vol generar contextos educatius des del respecte als diferents ritmes de desenvolupament i aprenentatges. Amb el model d’escoles rurals proposat per educació és inviable, ja que la ràtio que contempla aquest pla és de 13 infants d’edats compreses entre 1 i 3 anys, compartint un mateix espai i amb una educadora.

Com es poden atendre les diferents necessitats bàsiques i emocionals i ser respectuoses amb els diferents ritmes de desenvolupament d’un grup tan divers amb una sola educadora? Com es pot atendre les diferents famílies de manera respectuosa? 

Per altra banda el període d’adaptació és clau per a la relació dels nens i nenes amb el seu nou entorn, un procés delicat on s’estableixen vincles de confiança entre els infants, les educadores i les famílies. En aquest moment, és essencial vetllar pel seu benestar atenent les diferents necessitats de cada infant i família. 

Segons l’ordre EDU/67/2020 de 26 de maig: Els infants d’entre 1 i 3 anys podran ser usuaris del servei de menjador així com de l’acollida en els mateixos termes que aquells que s'estableixen per a la resta dels seus alumnes. 

Pensem que la convivència entre grups d’infants del primer cicle d’educació infantil amb la resta de l’escola pot desestabilitzar l’ambient que es fa imprescindible en aquesta primera etapa educativa, és a dir un ambient segur, tranquil, accessible i proper.

Ens preguntem com pot ser doncs que un moment com el de l’alimentació i el descans, aquests infants quedin a càrrec de monitors o monitores de menjador sense la formació específica de l’etapa de 0-3? 

Per altra part,  amb el tancament de les llars que ja estaven en funcionament, el personal educatiu degudament qualificat i amb anys d’experiència veuen afectats els seus llocs de treball, sense poder ni tant sols optar a aquestes places, ja que amb la implantació d’aquest nou model el personal va a càrrec del departament d’Educació, quedant fora del sistema. 

On queda la professionalitat, els anys d’experiència i totes les formacions realitzades en aquests anys?

Així doncs, per tal de garantir el dret a una educació de qualitat en una etapa tan sensible com és el primer cicle d’educació infantil a Catalunya, demanem:

  • El col.lectiu d’educadores bressol de la comarca de l’Alt Empordà demanem que les decisions polítiques-econòmiques no passin per davant dels infants, les famílies i les persones que estimem i treballem per la petita infância.

  • Posar en el centre de les decisions a l’infant i les seves necessitats

  • Ser més restrictius amb les condicions per acollir-se al pla per evitar el tancament de llars que ja ofereixen un servei de qualitat.

  • Valorar la manca de places de nadons que hi haurà amb la implantació d’aquest pla.

  • Revisar les ràtios (una sola TEI per 13 infants de I1 i I2 és insuficient)

  • Incloure educadores per atendre les acollides i les estones dels àpats i descans

  • Respectar les diferències entre infants de diferents edats dins de la mateixa etapa.

  • Si es fa fora educadores, absorbir-les en la borsa de Teis de la Generalitat tenint en compte els anys d’experiència i els mèrits en formacions.

  • Que hi hagi un projecte comú amb el Departament, els ajuntament, les Afa’s i representants de les educadores de les escoles bressols de la comarca de l’Alt Empordà, per tal de treballar i plantejar polítiques educatives amb igualtat d’oportunitats per a tots els infants.

  • Volem que els i les dirigents del país ens ajudin a construir cultura de la petita infància, si realment n’hi hagués, aquest exemple no l’estariem vivint i patint persones del nostre entorn.

Alt Empordà, 17 d'abril de 2023.

 


Educadores del seminari 0-3 de l'Alt Empordà    Contactar con el autor de la petición

Firmar esta petición

Al firmar, acepto que Educadores del seminari 0-3 de l'Alt Empordà podrá ver toda la información que proporciono en este formulario.

No mostraremos la dirección de correo electrónico públicamente en línea.

No mostraremos la dirección de correo electrónico públicamente en línea.


Doy mi consentimiento para procesar la información que proporciono en este formulario para los siguientes fines:
Publicidad de pago

Haremos difusión de esta petición a 3000 personas.

Más información...