Aturem la prorroga de l'habitatge ocupat!

En relació al llançament del pis C/Girona, 6 de Sabadell; propietat de la Sra. Neus Monclús Vilardell que s'ha convocat pel jutjat de Sabadell. Els que signem ens oposem totalment a una prorroga de l'estada de l'actual ocupant, donat que ja fa 5 anys que està al pis. Temps més de suficient per resoldre aquesta situació d'impagats.


Neus Monclús Vilardell    Contactar con el autor de la petición

Firmar esta petición

Al firmar, autorizo a Neus Monclús Vilardell a entregar la información que proporciono en este formulario a quienes tengan poder sobre este tema.


OPublicidad de pago

Haremos difusión de esta petición a 3000 personas.

Más información...