Aturem la prorroga de l'habitatge ocupat!

En relació al llançament del pis C/Girona, 6 de Sabadell; propietat de la Sra. Neus Monclús Vilardell que s'ha convocat pel jutjat de Sabadell. Els que signem ens oposem totalment a una prorroga de l'estada de l'actual ocupant, donat que ja fa 5 anys que està al pis. Temps més de suficient per resoldre aquesta situació d'impagats.


Neus Monclús Vilardell    Contactar con el autor de la petición

Firmar esta petición

Al firmar, acepto que Neus Monclús Vilardell podrá ver toda la información que proporciono en este formulario.

No mostraremos la dirección de correo electrónico públicamente en línea.

No mostraremos la dirección de correo electrónico públicamente en línea.


Doy mi consentimiento para procesar la información que proporciono en este formulario para los siguientes fines:
Publicidad de pago

Haremos difusión de esta petición a 3000 personas.

Más información...