Campanya per a la millora de la seguretat ciutadana a St. Vicenç de Castellet

Sant Vicenç de Castellet 20 de dessembre de 2021

 

Excelentisima Sra. Alcaldessa

 

No és cap novetat, i vosté ho sap perfectament, que d'un temps ençà s'ha creat al nostre poble un clima d'inseguretat que, lluny d'aturar-se, continua augmentant. En altres paraules: els veïns i les veïnes tenim por de transitar pels carrers.

 

Tot i les messures acabades d'anunciar, amb les properes eleccions municipals a la vista, considerem que són claranent insuficients.

 

És per tot això que els santvicentins/nes que sotasignem li DEMANEM

Que sense excuses ni dilacions aquest Ajuntament realitzi un canvi en la direcció política de la Policia Local, la qual, dotada dels mitjans humans i materials necessaris pugui realitzar amb eficiència la seva tasca de protecció del veinat.

 


DESPERTA ST. VICENÇ    Contactar con el autor de la petición

Firmar esta petición

Al firmar, autorizo a DESPERTA ST. VICENÇ a entregar la información que proporciono en este formulario a quienes tengan poder sobre este tema.

No mostraremos la dirección de correo electrónico públicamente en línea.

No mostraremos la dirección de correo electrónico públicamente en línea.Publicidad de pago

Haremos difusión de esta petición a 3000 personas.

Más información...