Micasanosetira

O motivo da recollida de firmas e para denunciar o atropelo das administracions públicas tanto as Locais de Cangas como da Autonómica de Galicia, por permitir a consolidación dunha situación constructiva sabendo dende hai 25 anos que non se podía permitir, con autorizacions de construcción e inscripción no Rexistro da propiedade.

Firmar esta petición

Al firmar, autorizo a Noemí a entregar la información que proporciono en este formulario a quienes tengan poder sobre este tema.


O

No mostraremos la dirección de correo electrónico públicamente en línea.

No mostraremos la dirección de correo electrónico públicamente en línea.Publicidad de pago

Haremos difusión de esta petición a 3000 personas.

Más información...