Piscina pels infants dels cursos I3, I4, i I5

Recollida de firmes de les famílies d'educació infantil de l'escola tres pins, perquè torni la piscina pels cursos de I3, I4 i I5.

És un Projecte enriquidor en què els nens aprenen valors d'autonomia i a nedar, es un projecte en què ens diferencia d'altres escoles, s'ha de tenir en compte que, una vegada han començat al curs i en no fer piscina a i4 i i5,és un veritable endarreriment ja que perdrien tot allò practicat en aquest curs fins a arribar a primer, i hauran de començar com qui diu de zero.

Volem ressaltar que, va ser un valor afegit perquè moltes famílies ens decidíssim per aquesta escola i no una altra, i que aquesta desició ha estat unilateral a les families, per part de l'equip direcitu. Des de l'equip directiu ens proposen de fer piscina con a extraescolar, és una cosa que s'està valorant encara que és molt poc probable, quedant excolsos els infants de I3, ja que per logística es fa difícil pel fet que només es disposa d'una hora i quart i per als nens de I3 no hi ha temps material d'arribar caminant a les instal·lacions, vestir-se amb roba de piscina nedar, tornar a canviar-se i tornar a escola. Els nens han de tornar a l'escola ja que n'hi ha molts inants que tenen germans fent també extraescolars.

Per això les famílies de l'escola demanem que, com a mínim, els cursos 2024-2025/2025-2026 els infants puguin gaudir com fins ara dels beneficis que els reporta l'espai de piscina, tal com hem estat fins ara.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recogida de firmas de las familias de educacióninfantil del colegio tres pins para que vuelva el proyecto de piscina para los cursos 2024-2025/2025-2026 en I3,34 e I5.

Es un Proyecto enriquecedor en el que los niñxs aprenden valores de autonomía y a nadar, es un proyecto en el que nos diferencia de otros colegios, se ha de tener en cuenta que, una vez han empezado en el curso i al no hacer piscina en i4 e i5, es un verdadero atraso ya que perderían todo lo practicado en este curso hasta llegar a primer, y deberán empezar como quien dice de cero.

Queremos resaltar que, fue un valor añadido para que muchos de las familias nos decidiéramos por esta escuela y no otra y esta decisión ha sido tomada unilaterlamente a las familias, por parte del equipo direcitvo. Desde el equipo directivo, nos proponen hacer piscina como extraescolar, es algo que se está valorando aunque es muy poco probable, quedando exluidos lxs niñxs de I3, ya que por logistica se hace dificil debido a que sólo se dispone de una hora y cuarto y para lxs niñxs de I3 y no hay tiempo material de llegar andando a las intalaciones, vestirse con ropa de piscinam nadar, volver a cambiarse y volver a la escuela. Lxs niñxs deben volver a la escuela ya que hay muchos niñxs que tienen hermanos realizando también extraescolares.  

Por eso, las familias de la escuela, pedimos que como, los cursos 2025-2026, los niños puedan disfrutar de los beneficios que les reporta el espació de piscina, tal como han hecho hasta ahora.


Samar Al-hettawi López    Contactar con el autor de la petición

Firmar esta petición

Al firmar, autorizo a Samar Al-hettawi López a entregar la información que proporciono en este formulario a quienes tengan poder sobre este tema.

No mostraremos la dirección de correo electrónico públicamente en línea.

No mostraremos la dirección de correo electrónico públicamente en línea.Publicidad de pago

Haremos difusión de esta petición a 3000 personas.

Más información...