Recollida de signatures per a l'Execució del Projecte per a l'estabilització i regeneració de les platges de Sant Antoni de Calonge per part de la Direcció General de la Costa i el Mar.

Agraïm el vostre interès per l'estat de la costa. Us informem que la Direcció General de la Costa i el Mar ha redactat un projecte per a l'estabilització de les platges de Sant Antoni de Calonge que contempla la substitució parcial dels espigons existents per altres el disseny dels quals ha estat estudiat pel prestigiós Institut d'Hidràulica Ambiental de la Universitat de Cantàbria. Amb data 27 de març del present any s'ha publicat al Butlletí Oficial de l'Estat la Declaració d'Impacte Ambiental de les obres projectades, les consideracions de les quals s'està procedint a incorporar al projecte de cara a la seva aprovació definitiva i posterior execució.

 

Està prevista a més una segona actuació consistent en la regeneració de les platges mitjançant l'aportació d'uns 500.000 m3 de sorra procedent del dragatge marí, per a la qual cosa caldrà fer el corresponent estudi de caracterització del jaciment submarí i redactar el projecte constructiu.

Salvem Sant Antoni de Calonge    Contactar con el autor de la petición

Firmar esta petición

Al firmar, autorizo a Salvem Sant Antoni de Calonge a entregar la información que proporciono en este formulario a quienes tengan poder sobre este tema.

No mostraremos la dirección de correo electrónico públicamente en línea.

No mostraremos la dirección de correo electrónico públicamente en línea.Publicidad de pago

Haremos difusión de esta petición a 3000 personas.

Más información...