Reduir el trànsit intens que hi ha a la zona Sud de Santa Coloma de Cervelló (avinguda Baix Llobregat i Can Padró principalment)

Portada_signatures.JPGCanviar el sentit del trànsit actual (a abril 2024) de 4 carrers de Sta Coloma de Cervelló: avinguda Baix Llobregat, carrer de Can Padró, avinguda Santa Coloma i carrer Josep Ferrer. Amb la proposta , s’aconsegueix repartir el trànsit que prové de les urbanitzacions Cesalpina i Can Via de forma equitativa entre les zones Sud i Nord de Santa Coloma de Cervelló i es corregeix la situació actual on tot aquest trànsit intens es concentra exclusivament en la zona Sud. Tot aquest trànsit actual tan intens afecta de forma molt important a la qualitat de vida de tots els residents de la zona Sud i,particularment dins d' aquesta zona Sud, als residents de dos carrers molt estrets : Avinguda Baix Llobregat i Can Padró.

Firmar esta petición

Al firmar, acepto que Sergi podrá ver toda la información que proporciono en este formulario.

No mostraremos la dirección de correo electrónico públicamente en línea.

No mostraremos la dirección de correo electrónico públicamente en línea.


Doy mi consentimiento para procesar la información que proporciono en este formulario para los siguientes fines:
Publicidad de pago

Haremos difusión de esta petición a 3000 personas.

Más información...